Velmi přínosné, měli jsme ještě tolik témat k diskusi. Cvičení přeladění do hladiny alfa zařaďte do programu vždy! Velmi přínosné.