Práci s pamětí a emocemi uplatním v pracovním i osobním životě. Nejvíc mě zaujal paměťový trénink, time-management, nácvik sdělování negativních věcí a nácvik ,,neřešit“, když mi někdo něco negativního sděluje.