SEMINÁŘE

FORMA SEMINÁŘŮ

K nabízeným tématům projektu Brillant Brain nabízíme i možnost individuálního doprovodu

prezenční i online formou.

Termíny je možno domluvit přímo s lektorkou dle vašeho výběru.

Kontaktujte nás, prosím, na: michaela.karsten@brillantbrain.com nebo jitka.sevcikova@brillantbrain.com

VOLNÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ

Paměťové techniky a emoce

Dvoudenní seminář zaměřený na učení, jednoduché prrktické paměťové techniky a na emoce, které chcete ve svém životě lépe kultivovaněji zvládat.

Více informací »
7900 Kč
PRAHA – Hradčanské náměstí 12, Praha,
+ Google Mapa

Brilantní komunikace a zvládání konfliktu

Dvoudenní seminář zaměřený na kvalitní připravu a tvorbu prezentace, na otevřenou komunikaci a na zvládání konfliktu kultivovaným způsobem.

Více informací »
8200 Kč
PRAHA – Hradčanské náměstí 12, Praha,
+ Google Mapa

Práce se stresem, psychická odolnost a spánková hygiena

Dvoudenní seminář zaměřený na posílení psychické odolnosti, kvalitní spánek a celkovou relaxaci.

Více informací »
7900 Kč
PRAHA – Hradčanské náměstí 12, Praha,
+ Google Mapa

Motivace, pevná vůle a koncentrace

Dvoudenní seminář zaměřený na prohloubení schopnosti soustředění, posílení vůle a motivace.

Více informací »
7900 Kč
PRAHA – Hradčanské náměstí 12, Praha,
+ Google Mapa

CÍLE SEMINÁŘŮ


Vzdělávací projekt Brillant Brain slouží k rozvoji kognitivních schopností jedince a nabízí cesty

k dosažení vyváženého osobního i pracovního života. Slouží i k získání sebedůvěry ve vlastní schopnosti, znalosti a zkušenosti.

Naučíme Vás využívat řady mentálních technik, kterými zkvalitníte schopnost si pamatovat a koncentrovat se.

Pochopíte, jak lze výhodně pro Vás využít emoce své i cizí, jak se můžete laskavě naučit odmítnout to,
co už ve svém životě nechcete: spěch, chaos, těkání, pocit nezvládání, strach, zapomínání či duševní neklid, stres.

Vyzkoušíte si sami na sobě, co znamená slovo vytrvalost, motivace a správně naplánovaný cíl.

Osvojíte si techniky, jak zvládat stres a jak se dostat do psychické pohody.

Zdokonalíte svůj komunikační projev a připravíte se na konstruktívní zvládání případných konfliktů.

Získané znalosti a zkušenosti Vám umožní využít plně potenciálu Vašeho mozku a udržet si mozek FIT až do vysokého věku.

Prakticky si vyzkoušíte nově osvojené techniky a strategie z probíraných témat. 

OJEDINĚLOST PROJEKTU A PŘÍNOS PRO VÁS


Systematický rozvoj mentálních schopností
Sebepoznání a emocionální zralost
Zvládání stresu a rozvážná mysl
Zvýšení kvality života a sebevědomí
Prevence kognitivního úpadku
Vzdělání příjemnou formou interaktivních seminářů
Business networking
Investice do vzdělání