SEMINÁŘE

Basic


Vlivy na naši paměť
a koncentraci

V průběhu tohoto semináře si sami na sobě vyzkoušíte, kterých mentálních schopností je třeba v procesu ukládání informací do paměti využívat, aby byla informace snadno, rychle a dlouhodobě zapamatovatelná. Společně odhalíme vlivy na naši koncentrační schopnost a nabídneme řešení k optimalizaci učebního (pracovního)  prostředí. Objasníme vám, jak důležitou roli hrají emoce v procesu pamatování. Z paměťových technik se zaměříme na cizí jazyk, slovíčka a náročná odborná slova. Čeká vás seznámení se s hladinou alfa, nejefektivnějším energetickým stavem naší mysli pro zpracovávání informací, ale i k sebepoznání. Náplní je i téma práce se stresem a strachem. Připravili jsme pro Vás řadu zábavných cvičení, naučných úloh a trochu i teorie.

Advanced


Paměťové strategie a emoce
v obchodním procesu

Tento seminář navazuje na seminář BASIC a je určen k dalšímu rozvoji nabytých znalostí o paměti ze záklaního semináře. Hlavní náplní tohoto semináře jsou paměťové techniky určené k práci s textem a slovními informacemi (např. jak se připravit na obchodní jednání, jak zvládnout nové informace o produktu anebo jak si pamatovat informace z článků). Druhou hlavní náplní budou paměťové strategie na číselné informace (jako např. pamatování si PINů, vstupních kódů, telefonních čísel, dat narození, termínů, historických dat atd.). Součástí bude i téma “vhodná strava pro brilantní paměť”. Z pole emoční inteligence na Vás čekají témata jako motivace, sebemotivace, změna návyků a zbavení se zlozvyků. Práce s vizí, prioritami, cíli a možnostmi, jak jich dosáhnout.

Master


Nezapomenutelná prezentace
a brilantní komunikace

V tomto semináři se naučíte aplikovat poznatky z úrovní seminářů BASIC a ADVANCED do oblasti (sebe)prezentace. Seminář je nejvyšší úrovní paměťových a emočních schopností, spojených s uměním otevřeně vyjadřovat své myšlenky a znalosti, schopnosti nejen verbálně zaujmout, ale i upoutanou pozornost udržet. Odhalíte tipy proti strachu z veřejných vystoupení, naučíte se přednášet bez obavy z výpadků paměti. Také probereme nejčastější mýty a omyly v prezentačních dovednostech, úspěchy a faux pas prezentací. Osvojíte si paměťovou techniku k přípravě prezentace a techniky ke zvládání jazyka a volné řeči bez přípravy (toastmasters). Výborná paměť, zvládnuté emoce a osvojené prezentační techniky Vás tréninkem promění v brilantního řečníka.

Cíle seminářů


Projekt Brillant Brain Vám nabízí možnou cestu k dosažení Vašeho životního úspěchu, vyváženosti osobního i pracovního života, získání sebedůvěry ve Vaše schopnosti, znalosti a zkušenosti.

Naučíme Vás využívat řady mentálních schopností, kterými zkvalitníte práci své paměti, zvýšíte svoji koncentrační schopnost a lépe využijete potenciál Vašeho mozku. Pochopíte jak lze výhodně pro Vás využít emoce své i cizí, jak se můžete laskavě naučit odmítnout co už ve svém životě nechcete: spěch, pocit nezvládání, zapomínání či duševní neklid. Vyzkoušíte si sami na sobě, co znamená slovo vytrvalost, motivace a správně naplánovaný cíl.

 

Ojedinělost projektu a přínos pro Vás:

  • Systematický rozvoj kognitivních schopností
  • Sebepoznání a emocionální zralost
  • Investice do vzdělání a redukce stresu
  • Vzdělání příjemnou formou interaktivních seminářů
  • Zvýšení kvality života a sebevědomí
  • Business networking

 

Semináře


se skládají ze tří vývojových úrovní – basic, advanced a master

Vedou je současně dvě lektorky, které jsou experty ve svém oboru nejen v České republice, ale také v zahraničí

  • Michaela Karsten – expertka a trenérka na lidskou paměť
  • Jitka Ševčíková – trenérka a coach na emoční inteligenci

Témata projektu Brillant Brain jsou probírána v 2-5 denních seminářích.