Podmínky

JAK SE PŘIHLÁSIT?

  1. Vyplněním objednávky na našich webových stránkách www.brillantbrain.com.
  2. E-mailovou zprávou adresovanou na kontaktní osobu v České republice, paní Jitku Ševčíkovou – jitka.sevcikova@brillantbrain.com.
  3. Telefonicky na čísle +420 602 529 872 – p. Jitka Ševčíková a poté písemným potvrzením.

 

CENA

Cena za vzdělávací akci Brillant Brain je vždy uvedena u zvoleného semináře.

 

V CENĚ ZA SEMINÁŘ JE ZAHRNUTO:

– seminář s experty (trénink paměti a emoční inteligence)
– pdf-studijní seminární podklady k celému semináři
– nealkoholické nápoje (ovocné koše a káva jsou pouze v rámci 2-denního prezenčního semináře)

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po přihlášení na zvolenou seminární akci Vám vystavíme fakturu, kterou Vám zašleme e-mailem na Vámi uvedenou adresu. Originál faktury obdržíte nejpozději v den počátku akce. Pokud se budete na seminární akci přihlašovat písemnou formou (tzn. nikoli přes web Brillant Brain) prosíme, pro účely fakturace zašlete veškeré fakturační údaje – přesný obchodní název Vaší společnosti, adresu sídla, IČ a DIČ.

 

ZPŮSOB PLACENÍ:

Úhradu faktury je třeba provést nejpozději v den splatnosti faktury. Platba na místě v hotovosti není možná, z důvodu závazné rezervace míst v jednotlivých konferenčních místnostech a přesného počtu občerstvení. Závazná rezervace míst na semináři je garantována až po připsání fakturované částky na účet dodavatele. Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení platby společně s informacemi k seminární akci.

Platbu proveďte, prosím, bankovním převodem na číslo účtu uvedené na vystavené faktuře, tj.

Firma: HLADINA ALFA s.r.o.
Číslo účtu dodavatele: 212 008 696/0600

IBAN: 3506 0000 0000 0212008696

SWIFT:AGBACZPP
Banka: MONETA Money Bank (do 1. 6. platí ještě název GE MONEY BANK)
IČ:  018 94 960  DIČ:  CZ018 94 960

Sídlo: Havlíčkovo nám. 137, 679 06  Jedovnice
E-mail: jitka.sevcikova@brillantbrain.com
Telefon: +420 602 529 872
Skype: jitka.sevcikova69

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Účastník si samostatně platí: oběd a event. ubytování.

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Odhlášení z účasti a storno objednávky je možné nejpozději do 30 dnů před datem konání seminární akce. Po tomto termínu není možné odhlášení provést. Nemůže-li se účastník na zaplacený seminář dostavit, může za sebe vyslat náhradníka (prosíme písemnou informaci o změně účastníka před konáním akce) nebo se může účastnit dalšího vypsaného termínu akce. Jiné stornovací podmínky nejsou možné, vzhledem k závazné a povinné platbě dodavatele – v místě konání.

 

OCHRANA DAT

Osobní údaje uvedené v přihlášce budou použity pouze pro potřeby v projektu Brillant Brain.

 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ ÚČASTNÍKEM

Za škody způsobené účastníkem, které vznikly jeho nedbalostí, přebírá plnou zodpovědnost sám účastník akce Brillant Brain.