Paměť není totéž co inteligence, říká memo-rekordmanka

Paměť není totéž co inteligence, říká memo-rekordmanka

Paměť je jednou z nejdůležitějších funkcí našeho mozku. Dá se trénovat, dosáhnout úžasných výkonů, a stejně jako ve sportu měřit síly se soupeři. Jednou ze světových memo-rekordmanek je Michaela Karsten.

Jak rychle se dá paměť vycvičit? Dokáže to každý, a záleží na věku nebo inteligenci? O tom všem a ještě o spoustě dalších informací k zapamatování si s námi povídala v našem rozhovoru.

Kdo má lepší paměť- muži nebo ženy? Zdá se, že více na data a především výročí zapomínají muži.

Na tuto otázku není tak jednoduché odpovědět.  Každý jedinec je jiný, těžko generalizovat. Ale kdybych měla říci svůj názor na základě zkušeností z paměťových soutěží, je pravdou, že ženy dosahovaly vysokých paměťových  výsledků za nižší počet tréninkových hodin.

Michaela Karsten

Foto: Žena

A k vaší poznámce o  výročích a mužích. Pokud se člověk rozhodne, že jistá  informace pro něj není důležitá, respektive nevěnuje  jisté informaci  dostatek pozornosti – koncentrace, již to negativně ovlivní uložení informace do paměti.  Proto si možná někteří pánové tolik výročí nepamatují. Není to pro ně prostě životně tolik důležité jako pro ostatní.

Původně jste vystudovala medicínu. Jaký obor, a nestýská se vám po této práci?

Studovala jsem na Fakultě všeobecného lékařství v Hradci Králové a v tomto lékařském směru jsem promovanou lékařkou. Medicíně se sice nevěnuji přímo jako lékařka v nemocnici, ale pracuji jako paměťová a mentální trenérka. Téma paměti s medicínou úzce souvisí. Za toto studium jsem velice vděčná a ještě více jsem vděčná za to, že jsem našla práci, která mne fascinuje a naprosto naplňuje.

Název vaší knihy je Úspěšná paměť. Tento název si spojuji okamžitě s úspěšným učením. Jaké předpoklady tedy člověk vůbec musí mít, aby byl v procesu učení úspěšný, tedy učil se efektivně a hodně si pamatoval?

Ze všeho nejdůležitější je, aby měl člověk dostatek energie, tedy nebyl unaven. Toho je možno dosáhnout správnou výživou, spánkovou hygienou, pozitivním přístupem k životu a dokonce i dodržováním  pořádku a správným plánováním času. Pokud jedinec v jedné z těchto oblastí pokulhává, tělo se dostává z rovnováhy, sníží se celková energie a tím se již narušuje i samotný učební proces.

Doporučujeme: Alzheimer straší všechny: Koho čeká a kdo mu unikne?

Pouze tělo s dostatečnou tělesnou energií je schopno se plně koncentrovat. Pokud je toto splněno, pak je třeba pochopit proces ukládání informací do paměti. Které mentální schopnosti se na tomto procesu podílejí a jakých učebních strategií a paměťových technik se dá na různé informace využít. To je i náplní mé knihy.

Jak je to s motivací při učení?

Motivace a zájem o učivo je samozřejmě dalším velice rozhodujícím faktorem úspěšného učení. Je třeba si uvědomit, že jakákoli informace, která je srozumitelná, zajímavá, užitečná, s emocionálním nábojem, neobvyklá nebo humorná má větší šanci na úspěšné uložení do paměti než informace „suché“. Pokud toto pochopíme, dostaví se úspěch při učení a to nás motivuje.

Naopak někdy již samotné neporozumění obsahu nové látky (třeba díky pár novým pojmům) může být  prvním semínkem nezájmu s následnou demotivací se učit. Náročné texty je tedy vždy lepší si rozdělit do několika dílů a k ruce mít významový slovník s příklady, který vám pomůže text porozumět.

Náš tip: 7 důvodů, proč máte špatnou paměť

Napomoci vám může také probrání tématu s druhou osobou, které danou látku vysvětlujete. Zde si můžete výborně zkontrolovat, zda jste  opravdu všemu správně porozuměli a navíc si opakováním informace upevníte v dlouhodobé paměti. Zájem o učivo se dá zvýšit různým způsobem. Jednou z možností je cesta odměn nebo trestů (přikláním se více k cestě odměn, ale ne často, jinak po jisté době ztrácí na efektu). Nebo úplně nejlepší je vložení prvku zábavy. To je úkolem vyučujícího nebo samotného jedince, který díky své kreativitě najde v učení prvek zábavy.

Když na sobě začnu pracovat a cvičit svou paměť- za jak dlouho se mohou dostavit výsledky?

Ty výsledky se dostavují velice rychle, obzvlášť pokud začnete cíleně využívat paměťových technik. Dokonce  již po jednom dni (zkušenost z vlastních seminářů) můžete na sobě již pozorovat zlepšení. Aby se však jednalo o dlouhodobou  změnu ve směru  zlepšení paměťového výkonu, je třeba dané techniky pak denně používat.

Kolik umíte řečí a kdy jste s kterou začala?

Vedle mateřského jazyka – češtiny – hovořím plynule německy a anglicky. Potom vzhledem ke studiu medicíny jsem musela také zvládnout latinu. A k výčtu patří ještě ruský jazyk, ale ten již pouze v pasívní formě. Doposud jsem neměla dostatek příležitosti jej využít.

Ráda bych  k tomu ještě  dodala, že nejsem jazykovým typem, který se jazyky učí snadno. V jazyce, konkrétně v gramatice,  musím najít vždy logické souvislosti a nestačí mi pouhý náslech. Samozřejmě i věk hraje jistou roli. S němčinou, oproti ostatním jazykům, jsem začínala až okolo 30. roku života, tím to bylo o něco náročnější, ale zvládla jsem to také. Dnes dokonce v němčině přednáším pro velká publika.

Máte dvě děti – jak jsou na tom s pamětí? Trénují nebo není třeba?

To co zatím mohu posoudit, je k naší plné spokojenosti. Již od raného dětství se je snažíme kognitivně podporovat – ať jsou to jazyky, hra na klavír či rozvoj motoriky nebo logické a kreativní myšlení. Vedle toho jsme oběma dětem objasnili principy paměťového tréninku a strategie efektivního  učení – manžel je světový paměťový mistr z roku 2007 v Bahrajnu. Z těchto znalostí také ve škole profitují. Tyto osvojené techniky si  vůči spolužákům chrání jako poklad, protože vědí, že jejich používáním se katapultují do nejvyšších sfér učebního úspěchu.