Nabídka pro účastníky akce BB

Nabídka pro účastníky akce BB

Všem účastníkům akce Brillant Brain je nabídnuta možnost otestovat se  „Testem osobnosti (aat)“, který vytvořil Institut pro pracovní diagnostiku.
Tento test, který se zaměřuje na 40 nejdůležitějších kompetencí, bude vyhodnocovat  zkušený psycholog a je dobrovolný.
Vyhodnocení obdržíte v elektronické formě a v době akce projektu Brillant Brain můžete přímo s daným psychologem provést analýzu výsledků.

Více informací zde…