zobrazit více

Aktuality

Seminář
Basic


Faktory ovlivňující paměť a kreativitu

Seminář
Advanced


Paměťové strategie a emoce v obchodním procesu

Seminář
Master


Paměť a prezentační dovednosti

V průběhu tohoto semináře si sami na sobě vyzkoušíte, kterých mentálních schopností je třeba v procesu ukládání informací do paměti využívat, aby byla informace snadno, rychle a dlouhodobě zapamatovatelná. Odhalíme společně vlivy na naši schopnost koncentrace a nabídneme řešení k posílení této schopnosti. Objasníme Vám, jak důležitou roli hrají emoce v procesu pamatování. Z paměťových technik se zaměříme na techniky pro učení cizího jazyka a pamatování si náročných cizích slov. Čeká vás seznámení se s hladinou alfa, nejefektivnějším energetickým stavem naší mysli pro zpracovávání informací, ale i k sebepoznání. Náplní je i téma práce se stresem a strachem. Je pro Vás připravena řada zábavných cvičení, naučných úloh, týmová i individuální práce i trocha teorie.

Tento seminář navazuje na seminář BASIC a je určen k dalšímu rozvoji nabytých znalostí o paměti ze základního semináře. Hlavní náplní tohoto semináře jsou paměťové techniky určené k práci s textem a slovními informacemi (např. jak se připravit na obchodní jednání, jak zvládnout nové informace o produktu anebo jak si pamatovat informace z článků). Druhou hlavní náplní budou paměťové strategie na číselné informace (jako např. pamatování si PINů, vstupních kódů, telefonních čísel, dat narození, termínů, historických dat atd.). Součástí bude i téma “vhodná strava pro brilantní paměť”. Z pole emoční inteligence na Vás čekají témata jako motivace, sebemotivace, změna návyků a zbavení se zlozvyků. Práce s vizí, prioritami, cíli a možnostmi, jak jich dosáhnout.

Na tomto semináři se naučíte aplikovat poznatky z úrovní seminářů BASIC a ADVANCE do oblasti (sebe)prezentace. Seminář je nejvyšší úrovní paměťových a emočních schopností, spojených s uměním otevřeně vyjadřovat své myšlenky a znalosti, schopnosti nejen verbálně zaujmout, ale i upoutanou pozornost udržet. Odhalíte tipy proti strachu z veřejných vystoupení, naučíte se přednášet bez obavy z výpadků paměti. Také probereme nejčastější mýty a omyly v prezentačních dovednostech, úspěchy a faux pas prezentací. Osvojíte si paměťovou techniku k přípravě prezentace a techniky ke zvládání jazyka a volné řeči bez přípravy (strategii toastmasters). Výborná paměť, zvládnuté emoce a osvojené prezentační techniky Vás tréninkem promění v brilantního řečníka.

REFERENCE

Práci s pamětí a emocemi uplatním v pracovním i osobním životě. Nejvíc mě zaujal paměťový trénink, time-management, nácvik sdělování negativních věcí a nácvik ,,neřešit", když mi někdo něco negativního sděluje.

Seminář Brillant Basic doporučuji všem, protože dnešní hektické době je velmi důležité se zastavit a přitom se něco naučit a na tomto semináři jsme spojili relax a výuku. Vše probíhá v příjemném prostředí a v kolektivu zajímavých účastníků.

Děkuji za krásné, motivující dva dny! Vyrovnanost, klid a pohoda, která z vás vyzařuje se přenáší nejen do workshopu, ale i na mě.

Milan Pavelka, MBA

Absolvoval jsem oba dva moduly Brillant Brain, Basic i Advanced. Zkušenosti, které jsem tam získal, bych už ve svém profesionálním, ale i osobním životě nechtěl postrádat. Asi nejvíc mě překvapilo, že s pamětí jsem na tom nebyl zase tak špatně a nejvíc mě potěšila okamžitá aplikace získaných technik v tréninku paměti. Některé z technik používám při své práci denně. I ostatní části modulů byly příjemné a zábavné.  

Mgr. et Mgr. Martin Šafr

V rámci projektu BrillantBrain jsem se zúčastnil obou dvoudenních seminářů - basic a advanced - a pokud jde o paměť a paměťové techniky, není nic lepšího. Celý projekt byl velmi profesionálně pojat a šlo o dvě nejlepší akce tohoto druhu, kterých jsem se kdy účastnil. Informace byly srozumitelně podávány, byly velmi praktické a všechny paměťové techniky i velmi zábavné. Praktický přínos těchto seminářů je obrovský - já sám dodnes jednotlivé techniky využívám a dokonce mám  i vytvořen Master System. Při nutnosti pamatovat si větší množství informací se již bez těchto technik ani neobejdu. Semináře se navíc vždy konají ve velice příjemném prostředí a ve velmi přátelském duchu. Byl to skutečně velmi inspirativní zážitek.

Petra Kratochvílová

Seminář Brillant Brain Basic mi dal možnost strávit dva dny ve společnosti inspirativních a hlavně autentických lektorek a několika dalších, stejně naladěných, účastníků. Nadchla mě hra na zapamatování cizích slovíček, tipy na práci se stresem i s pamětí a práce v alfě, která mě dokonale zrelaxovala. Domů jsem odjížděla s přáním více poslouchat svoji intuici a mluvit se sebou a s odhodláním užívat si celou cestu životem, nejen dosažení jednotlivých cílů. Upevnila jsem v životě nový návyk - denně alespoň 30 minut pohybu venku. Načerpala jsem inspiraci, jak se více spojit se svým ženským principem, uvolnit se a dosahovat cílů bez zbytečného tlaku a stresu. A mám chuť pracovat se svojí pamětí, protože už vím, že to jde i zábavně a hravě.

Monika Floriánová
ředitelka ŘZL

Brillant Brain aneb brilantní či geniální mozek, kdo by ho nechtěl mít. Ale ta paměť, také vás občas neposlouchá, také když jdete na nákup, dáváte pro jistotu přednost napsanému seznamu na lístečku, než vaší paměti? Já už ne a za to vděčím a touto cestou děkuji Michaela Karsten a Jitce Ševčíkové. Po absolvování tréninku zaměřeného na paměť a kreativitu, pod vedením výše uvedeným velmi šarmantním dámám, ho fakt potřebovat nebudete. Potřebujete důkaz? Navštivte jejich ojedinělý projekt k rozvoji osobnosti Brillant Brain.

Hanka Nippertová , 2015 BB

Milá Jitulko a Míšo, děkuji za velmi vydařený seminář. Bylo mi ctí zúčastnit se jej a strávit takto příjemně čas s milými lektorkami i ostatními lidmi přítomnými na semináři. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, které mohu v dalším životě použít. Obě dvě jste velké profesionálky a já Vám přeji co nejvíce radosti ze spokojených klientů a klientek.  

Vše bylo skvělé, ale mě nejvíce dostal kouzelný příběh. Děkuji, skvěle jste se doplňovaly a seminář byl velmi dynamický a příjemně utekl.

Nejvíc se mi líbil profesionální přístup a atmosféra semináře. Moc ráda se zúčastním další akce s Vámi! Jste velmi inspirující osobnosti.

Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat stejně za úžasný seminář. Jsem z vás nadšená, chválím vás, kde můžu! Oslovily jste mne svou osobností, přístupem, zpracováním semináře, duševní hygienou …. Na seminář jsem jela především pro informace a vrátila jsem se odpočatá, nabitá energií, srovnala jsem si v hlavě, co chci a snažím se to předávat dál. Budu se těšit na další setkání, ať se Vám daří.